Kort historik

Karate utvecklades på 300-talet i Indien och spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den japanska ön Okinawa och 1916 introducerades sporten på det japanska fastlandet. I karate ingår tekniker där olika slag, blockeringar, svep, sparkar och kast utförs mot en eller flera motståndare.

Shotokan karate utvecklades mellan åren 1930 och 1945 av Sensei Yoshitaka Funakoshi under vägledning av hans far, Gichin Funakoshi.

Träning

Karate är en annorlunda sport på många sätt. Målen med karateträningen är bl a ökat självförtroende, ökad styrka, ökad smidighet och harmoni med sig själv samt givetvis god gemenskap. Det kan se lite våldsamt ut för den oinvigde, men allt sker under kontrollerade former med stränga regler. För många blir karateutövandet en sorts livsstil. Träningen är mångsidig och mycket fysiskt krävande. Man bör som aktiv utövare träna minst tre gånger i veckan, men man kan även utöva sporten som motionär.

Ett normalt träningspass varar ca 1 timme och inleds med grundlig uppvärmning. Som nybörjare får man lära sig grundtekniker (Kihon) och rörelsemönster (Kata). Senare får man även utöva lättare fighting (Kumite) mot en eller flera motståndare. Fightingen är strikt regelstyrt och endast lätt vidrörande kontakt tillåts. Något blåmärke då och då måste man dock räkna med (skadefrekvensen är mycket låg jämfört med många andra sporter). Ett träningspass avslutas ofta med stretching.